صنایع سنگ الوند

صنایع سنگ الوند

مدیریت: علی رسولی

توزیع کننده: انواع سنگهای تراورتن، گرانیت و مرمریت

تلفن: 026-3480871
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بعداز پل هوایی حصارک، بازار سنگ، جنب ترمینال، حجره اول
تلفن همراه: 0912-1956088 : 0912-3540795
کرج، بعداز پل هوایی حصارک، بازار سنگ، جنب ترمینال، حجره اول
026-3480871