صنایع سنگ امینی

صنایع سنگ امینی

مدیریت: امینی

تهیه و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 55334469 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به پل بعثت، بازار سنگ ایران، پلاک67
تلفن همراه: 4356736 -0912 : 3625460 -0935
تهران، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به پل بعثت، بازار سنگ ایران، پلاک67
55334469 -021