صنایع سنگ امین

صنایع سنگ امین

مدیریت: اسماعیل مختاری

توزیعکننده: انواع سنگ ساختمانی و دکوراتیو

تلفن: 021-22983631 : 021-22983630 021-22983632
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ شمال شرق تهران
آدرس کارخانه: اصفهان، نجف‌آباد، قبل از پلیس راه
تلفن همراه: 0912-3765004 *0912-3210375
تهران، بزرگراه شهید بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ شمال شرق تهران
021-22983631 : 021-22983630 021-22983632