صنایع سنگ ایران

صنایع سنگ ایران

مدیریت: سید علیرضا نوربخش

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (گرانیت، تراورتن، مرمریت)

تلفن: 031-33602733
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان26، فرعــی دوم (جدیدالاحداث) روبروی سنگبری بابائی
تلفن همراه: 0935-4391566 , 0913-0123978
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان26، فرعــی دوم (جدیدالاحداث) روبروی سنگبری بابائی
031-33602733