صنایع سنگ بیستون

صنایع سنگ بیستون

مدیریت: محمودخانی

فرآوری و توزیع انواع سنگهای ساختمانی، تزئینی و صادراتی

تلفن: 021-44160216-17
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، واحد 34/1
تلفن همراه: 0912-2579153
تهران، انتهای حکیم غرب، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، واحد 34/1
021-44160216-17