صنایع سنگ حمزه لویی

صنایع سنگ حمزه لویی

مدیریت: حمزه لویی

تهیه و تولید انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 026-34808731
آدرس دفتر مرکزی: کرج، حصارک، بازار سنگ
تلفن همراه: 09126726367 : 09121671282 : 09122612874
کرج، حصارک، بازار سنگ
026-34808731