صنایع سنگ خانی

صنایع سنگ خانی

مدیریت: خانی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی ایرانی و خارجی

تلفن: 44122258 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حکیم غرب، دهکده المپیک، بازار سنگ، غرفه 4
تلفن همراه: 0912-3096351 : 0912-7008767
تهران، حکیم غرب، دهکده المپیک، بازار سنگ، غرفه 4
44122258 -021