صنایع سنگ رویال

صنایع سنگ رویال

مدیریت: علی اصفهانی

فروش انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22983981
نمابر 021-22983982
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ شمال شرق تهران، غرفه 10
تلفن همراه: 0912-6161618
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ شمال شرق تهران، غرفه 10
021-22983981