صنایع سنگ زارعی

صنایع سنگ زارعی

مدیریت: زارعی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی نما و کف

تلفن: 55066350 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیبان شهید بروجردی بعد از پل بعثت، خیابان 20متری وفا، پلاک 24
تلفن همراه: 2469879 -0912 :4205138 -0912
تهران، خیبان شهید بروجردی بعد از پل بعثت، خیابان 20متری وفا، پلاک 24
55066350 -021