صنایع سنگ زرین دهبید

صنایع سنگ زرین دهبید

مدیریت: مرتضوی

فرآوری و تولید انواع سنگ مرمریت و تراورتن

تلفن: 021-22985197 : 021-22985190
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق به غرب) 100 متر بعد از پمپ گاز، بازار سنگ بابایی 55، صنایع سنگ زرین دهبید
تلفن همراه: 0917-7523520 : 6771705 -0933
تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق به غرب) 100 متر بعد از پمپ گاز، بازار سنگ بابایی 55، صنایع سنگ زرین دهبید
021-22985197 : 021-22985190