صنایع سنگ زرین

صنایع سنگ زرین

مدیریت: حاج حسین عرب پور

تولیدکننده: سنگ چینی (کشکک، الیگودرز و گوهره خرم‌آباد)

 

 

 

تلفن: 031-42522929
نمابر 031-42523669
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، منطقه صنعتی رضوانشهر، دومین سنگبری
تلفن همراه: 1323203 0913
اصفهان، نجف‌آباد، منطقه صنعتی رضوانشهر، دومین سنگبری
031-42522929