صنایع سنگ زمرد

صنایع سنگ زمرد

مدیریت: محمدی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22983973 : 021-22983972
نمابر 021-22983971
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، روبروی باغ پرندگان، جنب پمپ بنزین رسولی، بازار سنگ البرز (شمال شرق)، غرفه 2
تلفن همراه: 0912-3446290 : 0912-3579473
تهران، اتوبان بابایی، روبروی باغ پرندگان، جنب پمپ بنزین رسولی، بازار سنگ البرز (شمال شرق)، غرفه 2
021-22983973 : 021-22983972