صنایع سنگ سان

صنایع سنگ سان

مدیریت: علی غلامی وند

تولیدکننده: سـنگ‌های اسلب مرمریت دهبید کرم و سفید

 

 

 

 

تلفن: 031-33800767-8 , 031-33801516
نمابر 031-33801960 , 031-33801317
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، نبش فلکه گچ
تلفن همراه: 0913-3124257
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، نبش فلکه گچ
031-33800767-8 , 031-33801516