صنایع سنگ سهند

صنایع سنگ سهند

مدیریت: جعفری -‌‌هاشمی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی بورس تراورتن عباسآباد، سیلور، شکلاتی و مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: کرج، بازار سنگ باغستان، ردیف 2، قطعه 18
تلفن همراه: 0912-2603960 : 0912-5637383
کرج، بازار سنگ باغستان، ردیف 2، قطعه 18