صنایع سنگ سیدآبادی

صنایع سنگ سیدآبادی

مدیریت: محمدرضا سیدآبادی

تلفن: 3322746 -0864
آدرس کارخانه: نیم‌ور، کیلومتر 3 جاده دلیجان، قطب صنعتی نیم‌ور، سنگبری سجاد
آدرس معدن: مرکزی، نیم‌ور، معادن عباس‌آباد
تلفن همراه: 1837096 -0912 : 2187505 -0912 (سرپرست معدن)
3322746 -0864