صنایع سنگ صبور

صنایع سنگ صبور

 مدیریت: حاج مصطفی مطلبی

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت هرسین،

مرمریت صلصالی

آدرس ایمیل: saboorstone66@yahoo.com
تلفن: 021-56223948 , 021-56223395
نمابر 021-56222395
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان تهران- قم، 5کیلومتر بعداز فــرودگاه امام خمینی، حسن‌آباد، روبروی درب شــهرک صنعتی شمس‌آباد، داخل کوچه سنگبریها (زندی)، پلاک34
تلفن همراه: 0912-1073408 , 0912-5197657 , 0912-3778226
تهران، اتوبان تهران- قم، 5کیلومتر بعداز فــرودگاه امام خمینی، حسن‌آباد، روبروی درب شــهرک صنعتی شمس‌آباد، داخل کوچه سنگبریها (زندی)، پلاک34
021-56223948 , 021-56223395