صنایع سنگ مبارز

صنایع سنگ مبارز

مدیریت: سلیمی

انواع شومینه و معرق و هر نوع ابزار

آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 48
تلفن همراه: 0912-5937901 : 0912-6775008
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 48