صنایع سنگ محمد

صنایع سنگ محمد

مدیریت: انصاری

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: mohammadd_stone@gmail.com
تلفن: 026-33513398
آدرس دفتر مرکزی: کرج، گلشهر، گلزار غربی، نرسیده به پل مهرشهر
تلفن همراه: 0912-1982883 : 0912-5783504
کرج، گلشهر، گلزار غربی، نرسیده به پل مهرشهر
026-33513398