صنایع سنگ میلاد

صنایع سنگ میلاد

مدیریت: حامد ملک‌پور

تهیه و فروش و واردات سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: miladstone.malekpoor@yahoo.com
تلفن: 021-55079222 : 021-55071010
نمابر 021-55063767
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، پلاک230، سنگبری رضایی اصل
تلفن همراه: 0912-3446638 : 0912-5007749
تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، پلاک230، سنگبری رضایی اصل
021-55079222 : 021-55071010