صنایع سنگ میلاد

صنایع سنگ میلاد

مدیریت: فرهادی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی و آنتیک

نمابر 021-22986411
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین شهید رسولی، بازار بزرگ شرق تهران
تلفن همراه: 0913-3126962 : 0913-1123879
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین شهید رسولی، بازار بزرگ شرق تهران