صنایع سنگ نفیس

صنایع سنگ نفیس

مدیریت: سلیمانی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@nafis-stone.com
وب سایت: www.nafis-stone.com
تلفن: 021-44117541 : 021-44140636-7
نمابر 021-44140638
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 27
تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 27
021-44117541 : 021-44140636-7