صنایع سنگ نوین

صنایع سنگ نوین

مدیریت: سلطانی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22983620
نمابر 021-22983619
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابائی، روبروی شهرک امید (باغ پرندگان)، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ البرز شمال شرق
تلفن همراه: 0912-8915458 : 0912-8915459
تهران، اتوبان شهید بابائی، روبروی شهرک امید (باغ پرندگان)، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ البرز شمال شرق
021-22983620