صنایع سنگ هزاره سوم

صنایع سنگ هزاره سوم

مدیریت: طوسی‌نژاد

تولیـد و توزیع طراحی و اجرای سنگهای ساختمانی و تزئینی

آدرس نمایشگاه و فروشگاه: کرج، 45 متری

گلشهر، ابتدای گلزار غربی، روبروی سازمان

انتقال خون

آدرس ایمیل: info@ hezareye3.com
وب سایت: www.hezareye3.com
تلفن: 026-33525799 :  026-33525677
نمابر 026-33516357
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه1: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 42، سنگبری کوشا آدرس کارخانه :2تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، بلوار خواجه نصیر طوسی، سنگبری سهند آدرس کارخانـه 3: قم، جاده قدیم اصفهان، روبروی اداره منابع طبیعی، سنگبری پارک
026-33525799 : 026-33525677