صنایع سنگ پیروز

صنایع سنگ پیروز

مدیریت: خداشناس

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

نمابر 021-33882854
آدرس دفتر مرکزی: تهران، زیر پل بعثت، بین فدائیان اسلام و شهرزاد، ضلع جنوبی پل، پلاک 76
تلفن همراه: 0912-3072126 : 0912-2715675
تهران، زیر پل بعثت، بین فدائیان اسلام و شهرزاد، ضلع جنوبی پل، پلاک 76