صنایع سنگ چهلستون 2

صنایع سنگ چهلستون 2

مدیریت: کهزادی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

آدرس دفتر و انبار مرکزی: تهران، میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ تهران شرق، پلاک13

وب سایت: www.chelsoton stone.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ تهران شرق، پلاک13
تلفن همراه: 0912-4762379 : 1857948 -0912
تهران، میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ تهران شرق، پلاک13