صنایع سنگ کوثر

صنایع سنگ کوثر

مدیریت: محمودی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت هرسین

تلفن: 021-44247471
نمابر 021-44276196
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان شهرزیبا، خیابان احمد کاشانی (به سمت کن)، پلاک81
تلفن همراه: 0912-5302417
تهران، میدان شهرزیبا، خیابان احمد کاشانی (به سمت کن)، پلاک81
021-44247471