صنایع سنگ گلسار

صنایع سنگ گلسار

مدیریت: رحمتی

توزیع کننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44115440
نمابر 021-44104522
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 9، پلاک 38
تلفن همراه: 0912-1316075
تهران، اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 9، پلاک 38
021-44115440