مدیریت: عبداله حاجی حیدری

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22983634
نمابر 021-22983638
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ شمال شرق تهران
تلفن همراه: 0912-5077173 : 0912-7373787
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین، بازار سنگ شمال شرق تهران
021-22983634