صنایع چینی سفید چشت

صنایع چینی سفید چشت

مدیریت: فیضی

عرضه ســنگ مرمر ســفید هرات بصورت

کوپ، تایل، اسلب و محصولات تزئینی

آدرس ایمیل: info@cheshtstone.com
وب سایت: www.cheshtstone.com
تلفن: 021-66761863 , 021-56232554
آدرس دفتر مرکزی: خیابان نوفل لوشــاتو، نبش رازی، ساختمان26، واحد 102
آدرس کارخانه: اتوبان تهران- قم، شــهرک صنعتی محمودآباد، بلوار بوستان، گلبن 9
تلفن همراه: 0912-1471032 (مدیر عامل )
خیابان نوفل لوشــاتو، نبش رازی، ساختمان26، واحد 102
021-66761863 , 021-56232554