طار نطنز (گرداب طرق)

طار نطنز (گرداب طرق)

موقعيت: 90 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: محمود كرمعلی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، طرق روستای طار

تلفن: 0864-3322481
تلفن همراه: 0913-1623516
0864-3322481