طاها صنایع سنگ

طاها صنایع سنگ

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: info@tahastone.com
وب سایت: www.tahastone.com
تلفن: 031-33800071
نمابر 031-33800476
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، نبش چهارراه اول
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، نبش چهارراه اول
031-33800071