طاها ماشین سازی

طاها ماشین سازی

مدیریت: علیرضا طاهری

تولیدکننده: انواع ماشینآلات سنگبری

تلفن: 031-33807999
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 09133686074(علیرضا) و 2141566-0913 (محمد) و 1861473-0913 (مصطفی)
اصفهان، محمودآباد، خیابان 26
031-33807999