آدرس ایمیل: dbccanver@yahoo.com
تلفن: 031-33804420 , 031-33804353
نمابر 31-33801687
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26 (ماهوت) نبش چهارراه دوم
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26 (ماهوت) نبش چهارراه دوم
031-33804420 , 031-33804353