مدیر مسئول: حاج جعفر رضاقلی

مدیرتولید: علیرضا رضاقلی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های تزئینی

 

تلفن: 021-33410870
نمابر 021-33410880
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرری، کیلومتر4 جاده ورامین، عباس‌آباد
تلفن همراه: 09121001896
تهران، شهرری، کیلومتر4 جاده ورامین، عباس‌آباد
021-33410870