مدیریت: عابد یزدانی

تولیدکننده: طراحی و ساخت انواع مجسمه،

آبنما، تزئینات سنگی

آدرس ایمیل: abed.stone113@gmail.com
تلفن: 051-36589051
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 113، نبش سه راه، سنگ عابد
تلفن همراه: 0915-6191960 , 0915-3101960
مشــهد، آزادی 113، نبش سه راه، سنگ عابد
051-36589051