عارفان محلات – کوثر

عارفان محلات – کوثر

مدیریت: علی اصغر رودکی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن سفید و رنگی)

تلفن: 086-43262606
آدرس دفتر مرکزی: محلات، جاده آبگرم، قطب صنعتی شهید حبیبی (نخجیروان)
تلفن همراه: 3660578 -0918 (رودکی) و 3660577-0918 (یاری)
محلات، جاده آبگرم، قطب صنعتی شهید حبیبی (نخجیروان)
086-43262606