مدیریت: عبید

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44252865
نمابر 021-44252866
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 16
تلفن همراه: 1992620 -0912 (عبید) : 4236507-0912 (علی محمدی)
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 16
021-44252865