مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: لایم استون و تراورتن

تلفن: 031-33802390
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802390