عرش گروه سنگ‌های ساختمانی

   عرش گروه سنگ‌های ساختمانی

مدیریت: شاهوردی

بهرهبردار: مرمریت کرم شایان و قرمز خاتم کرمان، تراورتن قرمز و گردویی آذرشهر، مرمر پرتقالی مشهد، تراورتن پوست ماری اردبیل

آدرس بهرهبردار: تهران، خیابان بهشتی، نرسیده به میدان تختی، پلاک 232، طبقه 2

تلفن: 13-8850091 -021
تلفن همراه: 3049773 -0937
13-8850091 -021