عرفان رافع پارسیان

عرفان رافع پارسیان

مدیریت: براتزاده

وارد کننده سنگهای مرمر افغانستان

آدرس: مشهد، جاده شاندیز، نبش مدرس 16

آدرس ایمیل: mohammadjafari.vfp@gmail.com
وب سایت: www.erp.co.com
تلفن: 021-22643400-1
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی شمال، نرسیده به پل صدر، جنب اداره پست، کوی کسری، پلاک 1/1607، واحد 6
تلفن همراه: 0912-0242050 * 0912-1002877
تهران، خیابان شریعتی شمال، نرسیده به پل صدر، جنب اداره پست، کوی کسری، پلاک 1/1607، واحد 6
021-22643400-1