مدیریت: محمد میرلوحی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت، گرانیت

 

 

 

تلفن: 031-33803738
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-1133416
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33803738