مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-33804053
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان اصلی، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1123122 , 0910-1178339
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان اصلی، خیابان 16
031-33804053