مدیریت: حسین دانشمند

عرضه کننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (گرانیت، تراورتن، نیریز، خرمآباد)

– طراحی و اجرای انواع شومینههای سنگی

آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو)، کیلومتر 7میلان اول، بعد از باسکول رگبار، روبروی حسینیه
تلفن همراه: 0915-3150634 , 0915-9021283
مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو)، کیلومتر 7میلان اول، بعد از باسکول رگبار، روبروی حسینیه
0915-3150634 , 0915-9021283