علی‌آباد (مجموعه معادن مه ياس)

علی‌آباد (مجموعه معادن مه ياس)

مدیر عامل: مهدی صفایی

نوع سنگ: مرمر مهیاس سبز، مرمر مهیاس

طلایی، مرمر مهیاس سفيد، تراورتن مهیاس كرم، تراورتن مهیاس ليمویی، تروارتن مهیاس قرمز، گرانيت مهیاس قرمز

بهرهبردار: شركت بينالمللي مهیاس

آدرس ایمیل: mahyas@mahyas.org
وب سایت: www.mahyas.org
آدرس معدن: آدرس مجتمع معادن: استان یزد، شهرستان مهریز، بخش تنگ چنار، 8 كيلومتر بعد از روستای علی‌آباد چهلگزی