علی‌آباد و توابع

علی‌آباد و توابع

موقعيت: 25 كيلومتری ارسنجان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: غلامحسين اسکندری

آدرس بهرهبردار: ارسنجان، خيابان بوستان

تلفن همراه: 0917-1293018