علی ابن ابی طالب

علی ابن ابی طالب

مدیریت: جواد غیور

تولیدکننده: سنگهای طبیعــی، ساختمانی و فرآوری شده (اجرای نمای سنتی، مدرن و مذهبی)

آدرس ایمیل: starstone_co@yahoo.com
نمابر 051-36583187
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، شهرک آهکان، قطب صنعتی آهکان، صنایع سنگ علی‌ابن‌ابی طالب آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، بین آزادی 113و 111
تلفن همراه: 0915-9160016 , 0915-1132564
اصفهــان، شهرک آهکان، قطب صنعتی آهکان، صنایع سنگ علی‌ابن‌ابی طالب آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، بین آزادی 113و 111
0915-9160016 , 0915-1132564