علی عسگری سنگبری

علی عسگری سنگبری

مدیریت: مهدی علی عسگری

تولیدکننده: کریستال

تلفن: 031-33804496
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
تلفن همراه: 0913-1178008
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
031-33804496