مدیریت: ابراهیم غلامی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (نما، کف، پله)

تلفن: 086-43243602
نمابر 086-43246301
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، نسترن شرقی، سنگبری عمارت
تلفن همراه: 0918-1691780
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، نسترن شرقی، سنگبری عمارت
086-43243602