مدیریت: وفایی

تولیدکننده: انواع ســــنگهای ساختمانی

(نما، پله، کــف از انواع تراورتــن، گرانیت،

مرمریت، نیریز و گیوتین)

تلفن: 051-36668334
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده ســنتو، آزادی111، جنب انبار کالای اساسی
تلفن همراه: 3142882 -0915 (وفایی) و 5187745-0915 (لطیفی)
مشــهد، جاده ســنتو، آزادی111، جنب انبار کالای اساسی
051-36668334