مدیریت: عبادی

تولیدکننده: سنگ مرمریت کرم دهبید

آدرس ایمیل: eng.jafari2045@gmail.com
تلفن: 44454876 -071
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، شــهرک صنعتی خرم بید، فاز 2
فــارس، شــهرک صنعتی خرم بید، فاز 2
44454876 -071